• Yenilenebilir Enerjiyi Destekliyoruz Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji üretimini destekliyoruz. RES ve HES projelerine ait haritalandırma, tahsis ve kamulaştırma işleri bizim uzmanlık alanımız.

  • Enerji Olmadan Olmaz Gelişen ve hızla büyüyen ülkemizin enerji ihtiyacını anlayabiliyoruz. Her türlü enerji yatırımının halihazır haritasını yapmaya, tahsis ve kamulaştırma işlemlerine, yol projelerine biz daima hazırız.

  • Çağdaş Kentleşme İstiyoruz Çağın gereklerine uygun, yasalarımızla uyumlu, modern şehirlerin oluşturulması için biz üzerimize düşeni zevkle yapıyoruz.

  • Denizler Engel Değildir Kıyılarımızda yapılacak modern deniz yapıları için ihtiyaç duyulan batimetrik ve oşinografik çalışmalarda denizcilerimizin daima yenındayız..

  • Madenlerimiz Değerlidir Gün ışığına hasret yeraltı servetimizi yeryüzüne çıkaran madencilerimizi halihazır harita ve imalat haritalarımızla destekliyoruz.

                 AY–ER Harita Limited Şirketi; 1998 yılında faaliyetine başlamış olup yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere;
 - İmar Uygulamaları,
 - Yersel ve Fotogrametrik Halihazır Harita,
 - Şeritvari Haritalar,
 - Kamulaştırma,
 - Yol Projesi,
 - Enerji Sektörü (RES, HES ve Doğalgaz Çevrim Santralları),
 - İnşaat Sektörü, (Aplikasyon, Nivelman, Plankote, Altyapı haritaları)
 - Madencilik Sektörü, (Açık İşletme imalat haritaları, Rezerv ve Dekapaj hesapları)
 - Batimetrik Ölçümler, (Deniz, Göl, Baraj ve Akarsu tabanı haritaları, Deniz üstü ve deniz altı koordinat tespitleri, Deniz inşaatları ölçüm ve takip hizmetleri)
 - Deformasyon Ölçümleri
                 konularında her türlü haritacılık ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

                 Firmamız günümüz şartlarının jeodezik ve batimetrik ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara göre oluşumunu ve teknik altyapısını hazırlamış, teknolojinin en son ürünlerini şirket bünyesine dahil etmiş ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir. Firmamız bugüne kadar en son teknolojiyi kullanarak en doğru, en hızlı ve en ekonomik iş teslimi politikasından ödün vermeyerek çalışmalarını sürdürmektedir.